Parkering - En hel del om P-plats och Parkering


Parkeringsrutor

Parkeringsrutor

På de flesta parkeringsplatser ska bilar och fordon parkera finns det parkeringsrutor utmarkerade med vita streck. Bilarna ska parkeras innanför dessa parkeringsrutor.

Parkeringsrutorna kan markeras upp på tre olika sätt

  • Vinkelparkering
  • Fickparkering
  • Lodrät parkering

Vinkelparkering

Vid vinkelparkering är parkeringsrutorna snedställda omkring 45°. Detta innebär att fordonen står i vinkel mot väggen i ett parkeringshus eller mot trottoaren på en gata.

Denna typ av parkeringsrutor är de som är lättast att parkera i vilket också gör att det går snabb att parkera i rutorna men även att komma ut ur parkeringsrutan när man ska köra iväg från parkeringsplatsen. En annan fördel med vinkelparkering är att det får plats fler bilar än vid t.ex. fickparkering. Nackdelen med dessa snedställda parkeringsrutor som vinkelparkering är att de bli mer spillutrymme i parkeringshuset och att det då inte får plats lika många bilar.

Vinkelparkering är mycket vanligt i t.ex. USA.Fickparkering

Fickparkering - Dubbelparkering i Italien

Vid fickparkering parkeras bilarna längs trafiken vid vägkanten eller vid trottoaren. För att fickparkera bra bör bilen backas in i parkeringsrutan vilket många tycker är svårt vilket gör att en del undviker fickparkeringsrutor.

Ibland finns det inte parkeringsrutor utmarkerade vid fickparkeringar utan bilarna får fritt parkera vid kanten vilka kan ge väldigt stora mellanrum mellan bilarna eller väldigt tät parkering.

Lodrät parkering

Vid lodrät parkering svänger bilarna 90° i förhållande till vägens färdriktning. Vid den lodräta parkeringen får det plats många bilar längs vägen men de kräver större vägbredd jämfört med fickparkering. Lodrät parkering används dels vid mindre trafikerade vägar men även på stora parkeringsplatser och i parkeringshus.