Parkering - En hel del om P-plats och Parkering


Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser, eller P-platser, är områden som är avsedda för främst bilparkering. Parkeringsplatser som kräver betalning finns främst i städer där trafiken är intensiv och som ett incitament att minska biltätheten och få intäkter till kommunen.

Parkeringsplatserna kan ha olika utformning av parkeringsrutorna som antingen kan var längs trafikflödet, tvärs trafikflödet eller snedställda med cirka 45°.

Parkeringsregler för avgiftsfri parkering

Det finns många regler som omgärdar parkeringar. Den generella regeln för parkering i Sverige är att den s.k. 24-timmars parkeringen vilket innebär att du får parkera 24 timmar i sträck utan att behöva flytta bilen. Denna regel gäller för mån-fre men inte på lördag eller söndag eller röda dagar då det är fritt att parkera. Detta innebär att det är OK att stå parkerad ett dygn innan helg och ett dygn efter helgen.

Det finns många andra typer av regler för parkering längs gator som t.ex. datumparkering eller timparkering. I en del kommuner används även P-skiva som föraren ställer in på den tid som bilen parkerades.Betalparkering

Parkeringsplats

Mycket vanligt är de så kallade betalparkeringarna som drivs av kommuner eller privata parkeringsbolag. De regler som styr dessa betalparkeringar bestäms av markägaren men avgifterna för eventuella överträdelser mot parkeringsreglerna varierar