Parkering - En hel del om P-plats och Parkering
Parkeringshus

Parkeringshuset

Ett parkeringshus eller parkeringsgarage är en parkeringsplats inomhus i en eller flera våningar. Det finns byggnader som är helt avsedda som parkeringshus utan att det finns några andra typer av lokaler i byggnaden.

När parkeringsplatserna ligger under marken kallas oftast parkeringshuset för parkeringsgarage.

Utrymme i parkeringshus

Målet med parkeringshusen är att det ska få plats så många bilar som möjligt i varje parkeringshus. Beroende på vilken typ av parkeringsrutor som används och åldern på parkeringshuset. Äldre parkeringshus har mindre parkeringsrutor.

För varje parkeringsplats i ett parkeringshus krävs närmare 25 m² yta med ramper och vägar. Det finns dock flera typer av parkeringshus och dessa är olika effektiva gällande utnyttjande grad av marken.Lutande parkeringsdäck i parkeringshuset

Genom att luta parkeringsdäcken i ett parkeringshus behövs inga ramper vilket ökar utnyttjandegraden av parkeringsplatsen. Dessa fungerar bäst på större parkeringshus i flera våningar och helst då både utparten och utfarten har lutande däck med parkeringsrutor.

Effektivaste parkeringshusen

Parkeringshus

De mest effektiva parkeringshusen som finns är de parkeringshus där bilarna handetas av en hissanläggning eller ett paternosterverk. I dessa körs bilen in och lämnas i markplanet och sedan transporteras vilken in automatiskt och placeras likt en vara i ett höglager. För denna form av parkeringshus kan man klara sig med ungefär 15 m² per bil totalt och dessutom kan höjden för bilarna varieras så att våningsplanen för låga bilar bara är 1.5 meter och lite högre för andra bilar.

Det finns många olika lösningar för denna typ av automatiska parkeringshus men nackdelen är att tekniken kan gå sönder vilket gör det omöjligt att få ut bilen. En fördel är att det är svårt att stjäla bilen eller bryta sig in i den.

Krav för att det ska vara lämpligt med denna typ av parkeringshus är att flödet på parkerande bilar ska vara ganska jämnt under dagen och inte väldigt många vid en viss tid. För arbetsplatser eller fotbollsarenor är dessa parkeringshus olämpligt. Dessutom ska markpriset vara högt vilket har gjort att dessa parkeringshus finns främst i storstäder och flest finns i Japan.