Parkering - En hel del om P-plats och Parkering
Parkering

Parkering

Parkering innebär att en bil eller annat fordon (t.ex. motorcykel, lastbil eller t.o.m. cykel) stannar under en längre tid än det tar att släppa av en person eller lasta gods. Enligt trafikförordningen spelar det ingen roll hur länge man stannar för att det ska räknas som ett stopp. Det är skillnad på att stoppa och att parkera ett fordon.

Att bara stanna för att släppa av en passagerare med motorn igång räknas som stopp och får inte ske där det finns stoppförbud. Där det finns stoppförbud får du naturligtvis inte heller parkera.

Parkeringsförbud innebär att ingen parkering får ske på vägavsnittet men det är OK att stoppa en kort stund för att släpa av eller ta upp en person eller gods.Var får man parkera?

Parkeringar

Fordon får parkeras på avsedda parkeringsplatser eller parkeringshus. På många parkeringsplatser har utmarkerade parkeringsrutor i vilka hela bilen ska vara innanför för att inte vara felparkerad.

Ett alternativ till stora parkeringsplatser är att bygga parkeringarna på höjden i så kallad parkeringshus eller parkeringsgarage. Dessa parkeringsgarage kan antingen vara av typen där bilarna kör upp på ramper mellan våningarna och på varje våning finns det många parkeringsrutor där parkering får ske. En annan typ av parkeringshus är där bilarna flyttar runt som varor i ett automatiskt höglager där bilarna parkeras i fack.

Mer om parkering

Det finns mycket man ska läsa på om parkering och P-platser innan man skaffar sig en långtidsparkering för bilen eller motorcykeln. Du kan hitta mer fakta om parkeringar nedan.